Outsourcing IT

to usługi polegające na bieżącej administracji sprzętowych i programowych zasobów informatycznych klienta w celu zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonej przez niego działalności. Taki model współpracy pozwala na redukcję kosztów, oszczędność czasu i zasobów ludzkich. Równocześnie uzyskanie dostępu do specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeń gromadzonych przez nas w ciągu wielu lat działalności.

Dlaczego warto korzystać z naszego Outsourcingu IT?

Czasochłonne procesy, takie jak rekrutacje, wdrożenia, bieżący nadzór, można powierzyć nam - specjalistom z zewnątrz. To nie tylko uwolni od problemu i pozwoli się̨ skupić́ na zasadniczej działalności, ale również̇ zaoszczędzi czas i pieniądze.

Współpraca z nami to antidotum na nadmiar pracy w firmie i wygoda, którą daje możliwość́ uwolnienia zasobów wewnętrznych od obowiązków koniecznych, a nie związanych z istotą działań́ firmy, ale przede wszystkim to szansa na współpracę z profesjonalistami. Zatrudnianie ludzi związane jest ze stałymi kosztami, w skład których wchodzą̨ nie tylko ich wynagrodzenia, ale również̇ miejsce, sprzęt, narzędzia, urlopy. Kosztowna jest także weryfikacja kompetencji nowo zatrudnianych pracowników, dlatego uwalniamy od odpowiedzialności za czasochłonny proces rekrutacji i wdrożenia, zmniejszamy kosztowe wymiary projektów, skracamy czas realizacji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy nie tylko rozpoznać́ oczekiwania zleceniodawcy, ale również̇ mamy w ręku mechanizmy, które pozwalają̨ w sposób idealny dopasować́ konkretne rozwiązania do tych oczekiwań́.


22 426 26 26 bok@qpito.pl