Kolokacja kilku szaf RACK

Kolokacja kilku szaf RACK w Data Center to również zwiększenie niezawodności i dostępności danych dzięki systemom monitorowania i utrzymania. To poprawa efektywności oraz wydajności. To również ograniczenie lub wyeliminowanie kosztów związanych z utrzymanie infrastruktury własnymi zasobami.

22 426 26 26 bok@qpito.pl