DLP Hyprovision

Zabezpieczenie przed wyciekiem danych z firmy

Hyprovision to produkt klasy DLP (ang. Data Loss Prevention). Zapewnia kompleksową ochronę przed przypadkowym i celowym wyciekiem danych gromadzonych w zasobach elektronicznych organizacji. Chroni i monitoruje szczególnie istotne dane, w tym dane finansowe, listy dostawców i odbiorców, umowy, dane osobowe, dokumentacje badawczo-rozwojowe czy też inną wiedzę techniczna. Każdy incydent jest ewidencjonowany i pozwala podjąć stosowne działania korygujące. Hyprovision® DLP zapewnia identyfikowanie danych, monitorowanie miejsca ich przechowywania oraz śledzenie ich przepływu. Oferuje zaawansowaną technologię znakowania dokumentów elektronicznych HV FINGERPRINT, zapewniając ochronę własności intelektualnej. Umożliwia wdrożenie procedur bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Hyprovision DLP to produkt powstały w oparciu o ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, produkt dojrzały technicznie, innowacyjny, wydajny oraz prosty w obsłudze.


22 426 26 26 bok@qpito.pl