GFI Archiver

Program do archiwizacji wiadomosci mailowych

umożliwia swoim użytkownikom automatyczne przechowywanie wiadomości email oraz plików firmowych w centralnym, bezpiecznym środowisku, minimalizując ryzyko prawne i zapewniając zgodność prowadzonej działalności z zasadami Compliance.


22 426 26 26 bok@qpito.pl