Cypherdog Messenger

"Prawdopodobnie najbezpieczniejszy komunikator mobilny na świecie, który nie pozostawia śladów cyfrowych"

To nie jest kolejny komunikator na rynku! Cypherdog Messenger jest unikalnym rozwiązaniem pozwalającym komunikować się pomiędzy stronami nie pozostawiając po sobie śladów, wiadomości są nie do wykrycia w przestrzeni cyfrowej. Zapewnia bezpieczeństwo przepływu informacji.


22 426 26 26 bok@qpito.pl