Rozwiązania dla Biznesu dostępne w modelu SaaS z opcją finansowania w formie wynajmu. Polscy producenci, innowacyjne systemy, funkcje niezbędne w prowadzeniu małych, średnich i dużych przedsiębiorstw: Zarządzanie danymi osobowymi | Wspieranie procesów RODO | Programy antywirusowe | DLP | Systemy VoIP | Przechowywanie i archiwizacja plików | Komunikacja – Cypherdog | Serwery poczty i pracy grupowej.

22 426 26 26 bok@qpito.pl
Płatności obsługuje:
Dostawy obsługują: